Barbershops

Akseniya

address
vul. Vodohinna,2::Lviv
phone
+380 225-71-77

Anastasiya

address
vul.Pluzhnyka,2::Lviv
phone
+380 52-31-63

Antoniy

address
vul.Tuhan-Baranovskoho,3::Lviv
phone
+380 75-78-81

Art Gloriya

address
vul.Kubijovycha,6::Lviv
phone
+380 240-37-68
phone
+380 244-25-22

Bagira

address
vul.Sechenova,10::Lviv
phone
+380 72-48-69

Berezil

address
vul.Chmelnytskoho,75::Lviv
phone
+380 52-10-60

Botak

address
vul.Drahana,2::Lviv
phone
+380 222-87-97

Bryz

address
vul.Popovycha,5b::Lviv
phone
+380 79-85-12

Diva

address
vul.Kulisha, 23/2::Lviv
phone
+380 274-4009

Shcwarzkopf

address
pl.Petrushevycha,3::Lviv
phone
+380 76-76-02

Valet

address
vul.Zelena,7::Lviv

Vash styl

address
vul.Zelena,34/4::Lviv
phone
+380 76-26-04

Venice

address
pl.Rynok,13::Lviv
phone
+380 298-34-59