Pharmacies

Apteka

address
prosp.Chervonoi Kalyny,68::Lviv
phone
+380 292-54-92

Apteka

address
vul.Zaliznychna,4::Lviv
phone
+380 298-49-69

Apteka

address
vul.V.Velykoho,34::Lviv
phone
+380 240-24-98

Apteka

address
vul.Nyzynna,2::Lviv
phone
+380 267-96-32

Apteka

address
vul.Zaliznychna,4::Lviv
phone
+380 64-28-78

Apteka

address
vul.Linkolna,53::Lviv
phone
+380 59-03-33

Apteka

address
vul.Zaliznychna,4::Lviv
phone
+380 237-09-48

Apteka

address
vul.Bandery,57::Lviv
phone
+380 238-56-21

Apteka

address
vul.Zaliznychna,4::Lviv
phone
+380 244-38-70

Apteka

address
vul.Horodotska,80::Lviv
phone
+380 258-04-53

Apteka

address
vul.Zaliznychna,4::Lviv
phone
+380 297-83-85
phone
+380 298-98-66

Apteka

address
vul.Varshavska,46::Lviv
phone
+380 52-21-46

Apteka

address
prosp.Chornovola,45::Lviv
phone
+380 52-35-72

Apteka

address
vul.Marka Vovchka,31::Lviv
phone
+380 233-35-33

Apteka

address
vul.Chmelnytskoho,50a::Lviv
phone
+380 224-71-46

Apteka

address
vul.Kn.Olhy,102::Lviv
phone
+380 237-48-06

Apteka

address
vul.Zaliznychna,4::Lviv
phone
+380 238-24-85

Apteka

address
prosp.Chervonoi Kalyny,68::Lviv
phone
+380 223-02-55

Apteka

address
vul.Zaliznychna,4::Lviv
phone
+380 244-37-90

Apteka

address
prosp.Chervonoi Kalyny,68::Lviv
phone
+380 222-92-64
phone
+380 245-65-65

Apteka

address
vul.Staroevrejska,19a::Lviv
phone
+380 296-67-84

Apteka

address
vul.Zaliznychna,4::Lviv
phone
+380 297-53-80
phone
+380 72-36-79

Apteka

address
vul.Sichovych Striltsiv,7::Lviv
phone
+380 72-00-47