Dormitories

Dormitory Kyivmetrobud, № 2

address
vul. Kablukova, 8::Kyiv
phone
+380 44 497-3272